Welsh Corgi Cardigan

Welsh Corgi Cardigan

FCI:

Patří do skupiny I. – Ovčáčtí a honáčtí psi, sekce 1 – Ovčáčtí psi.

Povaha:

Je to klidný, inteligentní a poslušný pes, vždy připravený potěšit svého majitele, kterého miluje a jemuž je naprosto oddaný. Nejlépe se cítí ve společnosti majitele a členů jeho rodiny. Vyniká houževnatostí a odvahou.

Výchova:

V podstatě je přátelský, pouze od neznámých osob si udržuje odstup. Nikdy nesmí vykazovat známky agresivity nebo strachu. Dobře se snáší s jinými zvířaty, zvláště byl-li patřičně socializován. Nevyvolává konflikty s jinými psy, dokáže však být velmi bojovný, je-li napaden nebo vystaven nějakému nepatřičnému či nečekanému chování jiného psa. Je pozorným hlídačem, a proto dost štěká. Zároveň tím dává jiným psům na vědomí, že zde je „pánem“ on.

Na vycházkách může být puštěn volně, nemá sklon se vzdalovat. Někteří jedinci mají však tendenci skupinu lidí na procházce udržovat pohromadě - osoby, které se vzdálí či opožďují, zahánět zpět pomocí štípání patní kosti (za takové počínání nemůže být pes trestán, je hluboce zakódované). Nicméně důslednou výchovou od raného mládí se dá do značné míry tlumit.

Není pro něho vhodné trvalé ubytování ve venkovním kotci. Vzdor krátkým končetinám potřebuje dostatek pohybu, nutné jsou pravidelné a vydatné vycházky.

Protože je však také patřičně temperamentní, potřebuje nějaké zaměstnání. Výborně se k tomu hodí např. trénink agility, který mu velmi vyhovuje.

Stavba těla:

Je to statný, čilý a hbitý pes, přestože je nízkonohý, musí být velmi pohyblivý. Formát těla je dlouze obdélníkový. Kohoutková výška činí v ideálním případě 30 cm, tělesná hmotnost jí má odpovídat. 

Hlava připomíná lišku, mozkovna je široká, svrchu mezi ušními boltci plochá, směrem k očím mírně klenutá. Čelní sklon má být přiměřeně svažitý. Čenichová partie se směrem k nosu mírně zužují. Nos je černý a mírně vystupuje směrem vpřed.

Dolní čelist je čistě modelovaná, silná, nikoli však hrubá. Zuby jsou velké, skus se požaduje nůžkový. Musejí být zasazeny v čelistech kolmo.

Oči jsou středně velké, dosti daleko od sebe uložené v očnicích, jasné, klidného, živého, ale ostražitého výrazu. Oční víčka mají černě pigmentované okraje. Přednost se dává tmavé barvě duhovky, barva oka ale může také odpovídat zbarvení srsti. Pouze u jedinců barvy blue merle je přípustná světle modrá, modrá nebo modře skvrnitá barva jednoho oka nebo obou očí.

Ušní boltce jsou vztyčené, v poměru k velikosti jedince dosti velké. Na vrcholcích jsou mírně zaoblené, u základen přiměřeně široké. Jejich vrcholy jsou dosti daleko od sebe.

Krk má být svalnatý, pevný, mohutností odpovídá stavbě těla, plynule přechází do plecí. Horní linie těla je rovná, trup musí být náležitě dlouhý a pevný.

Ocas se podobá liščímu, má být nasazený v úrovni horní linie těla, dostatečně dlouhý, takže je-li dolů nesený, má se dotýkat nebo skoro dotýkat podkladu. Dolů zavěšený bývá nesen v klidu, v pohybu se zvedá výše, i poněkud nad horní linii těla, ale nikdy nesmí být obloukovitě přetočený nad záď a bedra.

Hrudník je hluboký, tvořený patřičně klenutými žebry, předhrudí má být široké. Hrudní končetiny jsou silné, svalnaté, patřičně zaúhlené. Lokty musejí být přimknuté k trupu. Končetiny musejí být krátké, ale dolní okraj hrudníku musí být zřetelně nad podkladem, mezi ním a podkladem musí být vždy volný prostor. Předloktí jsou lehce obloukovitě prohnutá podél hrudníku, tlapky mírně vybočené.

Pánevní končetiny mají být celkově krátké, mohutné a správně zaúhlené. Jejich kosti musejí být od stehen až po tlapky silné. Stehna jsou mocně osvalená stejně jako bérce, nárty mají být rovnoběžné a kolmé k podkladu. Tlapky musejí být okrouhlé, dokonale uzavřené (s těsně sevřenými prsty), dosti velké, se silnými nášlapnými polštářky. Pohyb je volný, čilý a vydatný.

Srst je krátká (např. na hlavě včetně ušních boltců) až středně dlouhá (např. na trupu a na ocase), na pohmat tvrdá, vodovzdorná, pokud možno rovná. Podsada musí být bohatá. Všechny barvy srsti, a to s bílými znaky i bez nich, jsou přípustné. Bílá barva však nesmí ve zbarvení převažovat.

Odchylky od požadavků standardu se hodnotí jako vady a posuzují přesně podle stupně vyjádření s přihlédnutím k jejich vlivu na zdraví a pohodu jedince.

 

Chovatelský klub:

www.corgiklub.eu

Máte dotaz?

Náš nutriční specialista je vám k dispozici.
Vstoupit do poradny