Pomáháme

krmivo-brit

Nákupem v e-shopu Brit se s námi můžete podílet na dobročinné činnosti. Z každé vaší objednávky přispíváme 8 % z ceny výcvikovému centru asistenčních psů PESTRÁ a občanskému sdružení Aura Canis, které prostřednictvím čtyřnohých přátel opět vrací lásku a pomoc lidem, kteří ji skutečně potřebují. Společně tak můžeme vyslat dál dobrý skutek.

 

Pestrá, o. p. s. │ www.pestra.cz

Pestrá se od roku 2009 zabývá výcvikem asistenčních psů pro děti a dospělé s různými druhy postižení a jako jediná organizace v ČR má mezinárodně akreditovaný bezkotcový výcvik od Assistance Dogs International (ADI), globální autority na poli výcviku asistenčních psů a kvalitativních standardů. Je registrovaným poskytovatelem sociální služby sociální rehabilitace. Podporuje lidi s postižením v soběstačnosti a samostatnosti a pomáhá je integrovat do společnosti prostřednictvím speciálně vycvičených asistenčních psů a kvalitních pracovních příležitostí. Provozuje Nácvikovou ergoterapeutickou místnost s půjčovnou kompenzačních pomůcek a sociální podnik Pestrá cestovka. Provádí audity bezbariérovosti a pořádá prožitkové workshopy v komunikaci s lidmi s postižením. Podílí se na tvorbě českých i evropských standardů pro asistenční psy, usiluje o jejich ukotvení v české legislativě. Je držitelem Značky spolehlivosti.

 

Aura Canis o.s. │ www.auracanis.cz

Pracovníci občanského sdružení Aura Canis pomocí metody canisterapie a felinoterapie pomáhají ve stacionářích, školách, domovech, ústavech a rodinách, kde se denně setkávají s tělesně, mentálně, sociálně či jinak znevýhodněnými lidmi. Aktivně se také zajímají o výchovu dětí a mládeže a pro širokou veřejnost pořádají certifikované canisterapeutické a felinoterapeutické zkoušky.

 

Dále pak pomáháme formou zvýhodněných nákupů výcvikovému centru asistenčních psů Helppes.

 

Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s. │ www.helppes.cz

Obecně prospěšná společnost Helppes je profesionálním registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Pomáhá osobám s nejrůznějšími druhy handicapů na jejich cestě k integraci, soběstačnosti a samostatnosti prostřednictvím speciálně vycvičených asistenčních psů. Helppes, jako jediný v ČR a jako první organizace ze zemí tzv. bývalého východního bloku, dokázal splnit podmínky nejvyšších mezinárodních standardů v poskytování služeb tohoto druhu a získal akreditaci pro plnohodnotné členství v mezinárodních organizacích, sdružujících poskytovatele těchto služeb – Assistance Dogs Europe a Assistance Dogs International.

Máte dotaz?

Náš nutriční specialista je vám k dispozici.
Vstoupit do poradny