Saint-Germainský ohař krátkosrstý

Saint-Germainský ohař krátkosrstý

FCI:

Patří do skupiny VII – Ohaři, sekce 1 – Kontinentální.

Povaha:

Povahově je to vyrovnaný, přátelský, přítulný, vstřícný a poddajný, inteligentní a poslušný. Je velmi snadno socializovatelný. Pokud je od raného mládí přivykán na kočky a jiná malá domácí volně držená zvířata, dobře se s nimi snáší.

Výchova:

Při odpovídajícím přístupu a vhodných metodách je snadno cvičitelný. Rychle se učí a má snahu vyhovět, ovšem při výcviku na něho nelze spěchat. Také se nesmějí používat žádné tvrdé donucovací metody, nejsou ostatně potřebné, stačí laskavá důslednost.

Jedná se o loveckého psa. Používá se především k lovu pernaté zvěře – loví vášnivě bažanty, koroptve, sluky, ale je použitelný i k lovu zvěře srstnaté. Ochotně pracuje ve všech terénech. Ulovenou zvěř přináší s jemným stiskem čelistí.

Je velmi závislý na člověku, a proto mu vyhovuje život v rodině, ve venkovním kotci je nešťastný. Potřebuje dostatek pohybu a nestačí mu jen účast na lovu jednou za týden nebo dokonce za měsíc. Každodenní dlouhé vycházky jsou nezbytné.

Stavba těla:

Jde o středně velkého psa dosti silné kostry a mohutného osvalení. Kohoutková výška činí u psů 56 – 62 cm a u fen 54 – 59 cm. Pro zvlášť kvalitní jedince platí tolerance +2 cm.

Hlava má při pohledu ze strany horní linii mozkovny v pomyslném prodloužení rovnoběžnou nebo mírně rozbíhavou s linií nosního hřbetu. Mozkovna je svrchu mírně klenutá, v zadní části má tvar lomeného gotického oblouku s výrazným týlním hrbolem. Jařmové oblouky jsou velmi výrazné. Čelní sklon (stop) je povlovný.

Čenichová partie má být stejně dlouhá jako mozkovna a má rovný nebo velmi lehce klenutý nosní hřbet. Nos je velký, s široce otevřenými nozdrami, tmavě růžové barvy. Pysky jsou dosti jemné a nesmějí na nich být žádné černé skvrny. Horní pysk zakrývá úplně dolní čelist. Čelisti jsou silné, stejně dlouhé, zuby velké, uspořádané v jedné souvislé řadě, skus se požaduje nůžkový. Černé skvrny na patře ústní dutiny jsou nepřípustné.

Oči mají být náležitě otevřené, poměrně velké, zlatožluté barvy, správně uložené v očnicích, ani vypoulené, ani zapadlé. Pohled je milý a přátelský. Ušní boltce jsou zavěšené, nasazené v úrovni linie očí. Nemají být příliš dlouhé a je na nich patrný podélný záhyb. Měly by být mírně odtažené od hlavy a na koncích zaoblené.

Krk má být svalnatý, poměrně dlouhý, v šíji poněkud klenutý. Velmi malý lalok na hrdle je přípustný. Hřbet musí být vodorovný. Bedra mají být dosti krátká, široká a silná, záď je mírně svažitá. Ocas by měl být nasazen poměrně nízko a jeho konec nepřesahuje úroveň hlezenních kloubů. Je silný u kořene a směrem ke špičce se zužuje. Na rozdíl od většiny jiných krátkosrstých ohařů se u něho zpravidla nekrátí.

Hrudník má být dlouhý, hluboký a široký. Vrchol hrudní kosti tvořící podklad předhrudí mírně vystupuje při pohledu ze strany před ramenní kloub. Žebra jsou dlouhá a patřičně klenutá. Dolní okraj hrudníku přechází při pohledu ze strany plynule do mírně vtaženého břicha, slabiny jsou krátké.

Kosti hrudních končetin mají být pevné a svalový reliéf pod kůží musí být dobře zřetelný. Lopatky jsou dlouhé, šikmé a tak osvalené, jak odpovídá psu pohybujícímu se převážně cvalem. Ramenní kosti musejí být mírně zešikmené. Předloktí jsou silná, svalnatá a kolmá k podkladu, záprstí krátká, při pohledu ze strany velmi mírně zešikmená. Tlapky mají být protáhlé, prsty sevřené, drápy velmi světlé, téměř bílé, nášlapné polštářky pevné. Pánevní končetiny by měly být při pohledu zezadu kolmé k podkladu. Stehna mají být dlouhá a velmi svalnatá, bérce výrazně osvalené. Hlezna jsou široká a musejí směřovat přímo vzad, nesmějí být ani sbíhavá, ani rozbíhavá. Nárty jsou krátké, kolmé k podkladu, suché. Tlapky musejí být stejné jako tlapky hrudních končetin.

Kůže je spíš tenká, srst má být krátká, nikoli příliš jemná. Zbarvení musí být matně bílé s oranžovými nebo plavými plotnami. Malé množství teček stejné barvy na bílém podkladu je přípustné, ale nežádoucí. Ušní boltce jsou zbarvené plavě nebo oranžově, nepatrné množství bílé barvy na nich se toleruje, je však nežádoucí.

 

Chovatelský klub:

www.breton.cz

Máte dotaz?

Náš nutriční specialista je vám k dispozici.
Vstoupit do poradny