Pudl vícebarevný

Pudl vícebarevný

FCI:

N – FCI neuznaná plemena.

Stavba těla:

Má to být pes přiměřené velikosti, čtvercového tělesného rámce. Rozlišují se tři velikostní rázy, standardní o kohoutkové výšce nad 38 cm (bez horního omezení), miniaturní o koh. výšce 25,5 – 38 cm a toy o koh. výšce do 25,5 cm.

Hlava musí odpovídat celkové velikosti jedince. Při pohledu ze strany je horní linie mozkovny v pomyslném prodloužení zhruba rovnoběžná s linií nosního hřbetu. Čelní sklon (stop) má být povlovný, ale znatelný. Mozkovna je protáhlá, svrchu přiměřeně klenutá.

Čenichová partie je přibližně stejně dlouhá jako mozkovna. Má být jemná, ale dostatečně hluboká, s tak silnou dolní čelistí, aby při pohledu ze strany nebyla zašpičatělá. Slabá dolní čelist je vadou. Okraje pysků přiléhajících k čelistem a zubům jsou černé nebo hnědé barvy podle zbarvení srsti. Přerušovaná pigmentace pysků se považuje za vadu. Chrup má být úplný, skus nůžkový, nežádoucí je podkus nebo předkus dolní čelisti. Nos může být černý nebo hnědý v závislosti na barvě srsti. Neúplná pigmentace nosu, jakož i zbarvení neodpovídající barvě srsti, je vadou.

Oči jsou oválného tvaru, okraje očních víček mají být černé nebo hnědé podle barvy srsti. Jedinci s barvou srsti v různých odstínech hnědé mohou mít oči barvy tmavého jantaru, ostatní je musejí mít tmavé. Okrouhlé, vypoulené, příliš velké nebo světle zbarvené oči jsou pokládány za vadu stejně jako přerušovaná pigmentace okrajů očních víček nebo zbarvení neodpovídající barvě srsti.

Ušní boltce mají být nasazené mírně pod úrovní linie očí, zavěšené, dlouhé, přilehlé k hlavě, pokryté dlouhou, bohatou a hustou srstí. Krk má být dostatečně dlouhý i silný a má nést hlavu dosti vysoko jak v postoji, tak za pohybu. Hrdlo je bez laloku.

Horní linie těla za kohoutkem klesá a směrem k zádi pokračuje vodorovně. Hrudník musí být při pohledu zepředu náležitě široký a hluboký, žebra jsou u páteře výrazně klenutá a dlouhá tak, aby dosahovala až k loktům. Poslední zasahují daleko dozadu.

Hrudní končetiny jsou rovné, při pohledu zepředu navzájem rovnoběžné, patřičně silných kostí, náležitě osvalené, síly odpovídající velikosti jedince. Plece mají být ploše osvalené, nevyboulené, lopatky tvořící jejich podklad musejí být dlouhé a přiměřeně šikmo uložené, strmě zaúhlené by byly vadou. Ramenní kosti by měly být stejně dlouhé jako lopatky. Lokty těsně přiléhají k hrudníku, jejich vrcholy jsou při pohledu ze strany přesně na svislici spuštěné s vrcholu kohoutku. Záprstí mají být silná, při pohledu ze strany mírně zešikmená.

Pánevní končetiny jsou svalnaté a jejich úhlení odpovídá zaúhlení hrudních končetin. Hlezna mají být nízko nad podkladem, v postoji jsou krátké a silné nárty kolmé k podkladu, při pohledu zezadu mají být vzájemně rovnoběžné. Tlapky musejí být poměrně malé, oválného tvaru, „uzavřené“, s klenutými prsty a pružnými nášlapnými polštářky. Nesmějí být ani vbočené, ani vybočené. Drápy jsou krátké, tmavé barvy nebo jednotné barvy odpovídající zbarvení srsti. Rozevřené tlapky se považují za těžkou vadu.

Bedra mají být krátká, široká a svalnatá, přiměřeně klenutá. Záď je téměř rovná. Ocas má být vysoko nasazený, rovný, obvykle kupírovaný, délky odpovídající velikosti jedince. Jak v postoji, tak za pohybu je vzhůru nesený. Nízko nasazený, zakroucený nebo nad hřbet přetočený ocas je vadou.

Srst má být drsná, hustá, kučeravá a pro výstavní účely může být buď ponechána v přirozeném stavu, šňůrovitá, anebo upravena některým ve standardu definovaným střihem. Úprava srsti je od pudla i vícebarevného vpravdě neoddělitelná, není rozhodně ani snadná, ani jednoduchá. Kromě určité zručnosti a cviku vyžaduje také dostatek estetického cítění.

 

Chovatelský klub:

www.pudlklub.com

Máte dotaz?

Náš nutriční specialista je vám k dispozici.
Vstoupit do poradny