Pravidla programu 5+1

krmivo-brit

 

„Brit – Věrnostní program 5+1“

podmínky věrnostního programu pro koncové zákazníky

 

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Věrnostní program nazvaný „Brit – Věrnostní program 5+1“ organizuje od 16/10/2020 obchodní společnost VAFO PRAHA, s.r.o., se sídlem K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany, IČ: 614 99 587, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 30564 (dále jen „organizátor“), a to prostřednictvím webové stránky organizátora umístěné na internetové adrese www.krmivo-brit.cz (dále jen „webová stránka“). Věrnostního programu podle předchozí věty se mohou zúčastnit ti koncoví zákazníci, kteří se do věrnostního programu přihlásí (zaregistrují) prostřednictvím webové stránky (dále jen „zákazníci“ či jednotlivě „zákazník“) a kteří zakoupí vybrané zboží označeného ochrannou známkou organizátora, a to za podmínek níže stanovených.

1.2. K zakoupení vybraného zboží označeného ochrannou známkou organizátora zákazníkem musí dojít u třetí osoby (partnera věrnostního programu), jež:

1.2.1. se zabývá prodejem krmení pro domácí zvířata; a

1.2.2. je na webové stránce označena jako účastník tohoto věrnostního programu; (dále jen jako „partner“).

 

2.VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

2.1. Velkým balením krmiva pro psy se rozumí balení superprémiového krmení pro domácí zvířata vyráběného organizátorem a distribuovaného pod označením „Brit Care Dog 12kg“.

2.2. Středním balením krmiva pro psy se rozumí balení superprémiového krmení pro domácí zvířata vyráběného organizátorem a distribuovaného pod označením „Brit Care dog Mini 7 kg“ či „Brit Care Small breed 7,5kg“.

2.3. Balením krmiva pro kočky se rozumí balení superprémiového krmení pro domácí zvířata vyráběného organizátorem a distribuovaného pod označením „Brit Care Cat 7kg“.

2.4. Balením zboží se rozumí společně velké balení krmiva pro psy, střední balení krmiva pro psy a balení krmiva pro kočky.

2.5. Věrnostním programem se rozumí věrnostní program provozovaný organizátorem od 16/10/2020 a nazvaný „Brit – Věrnostní program 5+1“, v rámci kterého umožňuje koncovým zákazníkům, kteří zakoupili od některého partnera v některé provozovně partnera

v uplynulých dvanácti (12) měsících pět (5) balení zboží, obdržet od partnera jedno (1) další balení zboží bezúplatně, a to konkrétně:

2.5.1. v případě, že z pěti (5) balení zboží zakoupených zákazníkem byla zakoupena zákazníkem alespoň (3) velká balení krmiva pro psy, obdrží zákazník od partnera jedno (1) další velké balení krmiva pro psy (dále jen „velké bonusové balení“);

2.5.2. v ostatních případech obdrží zákazník od partnera jedno (1) střední balení krmiva pro psy či jedno (1) balení krmiva pro kočky (dále jen „střední bonusové balení“).

2.6. Aplikací se rozumí počítačový program (webová aplikace) prostřednictvím kterého může zákazník participovat na věrnostním programu a který je optimalizován pro provoz na mobilních zařízeních.

 

3.PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

3.1. Věrnostní program není nabízen pro případy, kdy k zakoupení balení zboží došlo prostřednictvím internetu či na základě jiné kupní smlouvy uzavřené bez fyzické přítomnosti zákazníka v provozovně partnera, a to včetně těch případů, kdy si zákazník takto zakoupené balení zboží vyzvedává osobně u partnera.

3.2. Pro zařazení zákazníka do věrnostního programu musí zákazník řádně vyplnit registrační formulář na webové stránce (zahrnující ověření telefonního čísla zákazníka). Zákazník může také poskytnout organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů ve znění uvedeném na webové stránce. Věrnostní program může zákazník využívat výhradně prostřednictvím aplikace.

3.3. Velké bonusové balení může být partnerem zákazníkovi vydáno pouze v případě, že zákazník poskytne partnerovi unikátní kód z aplikace, který potvrzuje předchozí zakoupení pěti (5) balení zboží, z nichž alespoň tři (3) byly velkým balením krmiva pro psy, v uplynulých dvanácti (12) měsících od některého partnera v některé provozovně partnera. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.5 a čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..

3.4. Střední bonusové balení může být partnerem zákazníkovi vydáno pouze v případě, že zákazník poskytne partnerovi unikátní kód z aplikace, který potvrzuje předchozí zakoupení pěti (5) balení zboží v uplynulých dvanácti (12) měsících od některého partnera v některé provozovně partnera. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.5 a čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..

3.5. U balení zboží, které má být pro účely věrnostního systému považováno za zákazníkem zakoupené (a může být zákazníkovi přičteno v rámci aplikace):

3.5.1. se musí jeho EAN kód shodovat s EAN kódem uvedeným na účtence partnera vydané  za zakoupení takového balení zboží, nebo musí být na takové účtence uvedeno alespoň označení zboží, ze kterého je zřejmé, že se jednalo o prodej balení zboží (ve smyslu čl. 2.4);

3.5.2. musí EAN kód takového zboží být zadán zákazníkem do aplikace ještě před vystavením účtenky partnerem za zakoupení takového balení zboží;

3.5.3. musí být fotografie originálu účtenky do aplikace nahrána bezodkladně po zakoupení balení zboží, nejpozději však do konce kalendářního dne, ve kterém došlo k zakoupení balení zboží;

3.5.4. se musí informace (zadaná zákazníkem) ohledně provozovny partnera, kde má být takové zboží zakoupeno, shodovat s provozovnou partnera uvedenou na účtence partnera vydanou za zakoupení takového balení zboží;

3.5.5. nemůže být využita kopie účtenky, včetně kopie účtenky náležející partnerovi jako prodávajícímu zboží.

 

4.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Účastí zákazníka na věrnostním programu se organizátor nestává smluvní stranou kupní smlouvy mezi partnerem a zákazníkem, přičemž organizátor nepřibírá žádné závazky partnera z jeho smluv se zákazníky či za plnění povinností partnera vyplývajících z obecně závazných právních předpisů. Práva a povinnosti z kupních smluv uzavřených mezi partnerem a zákazníkem nejsou těmito pravidly dotčena.

 

V Chrášťanech dne 1.6.2022                                                                            VAFO PRAHA, s.r.o.

Máte dotaz?

Náš nutriční specialista je vám k dispozici.
Vstoupit do poradny