Pointer

Pointer

FCI:

Patří do skupiny VII – Ohaři, sekce 2 – Ostrovní.

Povaha:

Jde o inteligentního, čilého a pozorného psa mírné a vyrovnané povahy. Může být současně špičkovým loveckým psem i příjemným a přátelským plemenem společenským. Nejspokojenější je, může-li žít pospolu s rodinou majitele, jíž je naprosto věrný a zcela oddaný. Je-li s ním zacházeno patřičným způsobem, byl-li v raném věku socializován a dostalo-li se mu odpovídající výchovy, nemá sklony k agresivitě. Není teritoriální a nelze s ním počítat jako s hlídacím psem. Velmi dobře se snáší s jinými psy a byl-li na ně navyklý v mládí, i s kočkami. Skvěle vychází s dětmi a má s nimi hodně trpělivosti.

Výchova:

Nesnáší žádné tvrdé výcvikové metody. Jakýkoli nátlak při výcviku může vést k jeho trvalému zrazení. Vyžaduje majitele klidného, vlídně důsledného, nepřekypujícího emocemi. Ty dokáže velmi citlivě rozpoznat a často se na něho přenášejí. Jsou-li negativní, může se to projevit nervozitou nebo i horším výkonem. Ke špičkovému výkonu potřebuje vnitřní pohodu a dobrý vztah s majitelem k tomu jen přispěje. Při lovu je nesmírně energický a doslova nadšený. Velmi pevně vystavuje.

Vyžaduje každodenní aktivitu pohybovou i mentální. Potřebuje dlouhé vycházky konané rázným tempem, je však nutno pamatovat na to, že lovecký instinkt má velice silný, takže je radno, není-li právě používán lovecky, mít ho stále na vodítku. Není pro něho vhodné trvalé ubytování ve venkovním kotci.

Stavba těla:

Je to pes souměrné, vyvážené stavby těla, elegantních obrysových linií, silný a pohyblivý. Žádoucí kohoutková výška se pohybuje u psů v rozmezí 63 – 69 cm a u fen v rozmezí 61 – 66 cm.

Šířka mozkovny musí být přiměřená délce čenichové partie. Týlní hrbol má být zřetelný, čelní sklon (stop) výrazný. Mezi očima je podélná mělká brázdička. Čenichová partie má mírně konkávní nosní hřbet – jeho linie je z profilu lehce pronesená. Nos má být tmavě zbarvený, ale u citronově žluto-bílých jedinců může být světlejší. Je pružný a vlhký, s širokými nozdrami. Pysky jsou patřičně vyvinuté, pružné, čelisti silné. Požaduje se perfektní, pravidelný a úplný nůžkový skus.

Jařmové oblouky nevystupují. Oči jsou stejně daleko od nosu jako od týlního hrbolu. Jsou buď barvy lískového oříšku, nebo tmavohnědé, odpovídající zbarvení srsti, bystrého a laskavého výrazu. Okraje očních víček mají být tmavé, ale u citronově žluto-bílých jedinců mohou být světlejší. Ušní boltce jsou zavěšené, tenké, dosti vysoko nasazené. Těsně přiléhají k hlavě, mají být středně dlouhé a na koncích lehce zašpičatělé.

Krk se požaduje dlouhý, svalnatý, v šíji mírně klenutý, bez laloku na hrdle. Plynule přechází do plecí. Bedra mají být krátká, pevná, svalnatá a mírně klenutá. Ocas je středně dlouhý, u kořene silný a směrem ke špičce se rovnoměrně zužuje. Musí být hustě osrstěný a nesený v úrovni horní linie těla, nikdy nesmí být vzhůru zatočený.

Hrudník musí být dostatečně široký, aby poskytoval dostatek prostoru srdci a plícím. Hrudní kost je nízko uložená, hrudník musí být tak hluboký, aby dosahoval k loktům. Žebra jsou náležitě klenutá a poslední zasahují daleko vzad, směrem k zádi se postupně oplošťují.

Volné části hrudních končetin, od loktů k podkladu, jsou rovné a pevné. Na zadní straně by na nich měly být patrné silné a zřetelně vystupující šlachy. Jejich kosti musejí být patřičně silné, na pomyslném příčném řezu zaobleného tvaru. Lopatky mají být dlouhé a šikmo uložené, jejich vrcholy směřují nahoru a vzad. Lokty nesmějí být ani vbočené, ani vybočené, a to ani za pohybu. Zápěstí jsou zepředu plochá, při pohledu ze strany nevystupují před přední profil předloktí, při pohledu zepředu vystupují jen velmi málo směrem dovnitř. Záprstí mají být protáhlá, silná a pružná, při pohledu ze strany mírně zešikmená.

Pánevní končetiny musejí být velmi svalnaté, kyčelní hrboly jsou od sebe přiměřeně vzdálené, zřetelně patrné, nesmějí však vyčnívat nad horní linii těla. Stehna mají být mohutná, kolena náležitě zaúhlená, bérce silné, hlezna nízko nad podkladem. Tlapky jsou oválného tvaru, uzavřené (kompaktní), s klenutými prsty a vysokými nášlapnými polštářky.

Krycí srst je jemná, krátká, tvrdá a rovnoměrně pokrývá celý povrch těla. Vcelku je osrstění dokonale hladké, přilehlé, krásně lesklé. Zbarvení srsti může být citronově žluto-bílé, oranžovo-bílé, červeno-bílé nebo černo-bílé, ale může být též jednotné nebo trikolorní.

 

Chovatelské kluby:

www.mskao.cz

www.pointer-setter.cz

Máte dotaz?

Náš nutriční specialista je vám k dispozici.
Vstoupit do poradny