Obchodní podmínky - chovatelský program

krmivo-brit

Podmínky chovatelského programu VAFO PRAHA, s.r.o.
obchodní společnosti
VAFO PRAHA, s.r.o.
se sídlem K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany
IČ: 614 99 587
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 30564
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.krmivo-brit.cz
 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Chovatelský program (dále jen „program“) organizuje obchodní společnost VAFO PRAHA, s.r.o., se sídlem K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany, IČO: 614 99 587, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 30564 (dále jen „organizátor“), a to v souvislosti s provozem internetového obchodu organizátora umístěného na internetové adrese www.krmivo-brit.cz (dále jen „internetový obchod“).

  2. Programu se může zúčastnit a účastníkem programu (dále jen „účastník“) se stát registrovaný uživatel internetového obchodu, který organizátorovi prokáže splnění jednoho z následujících předpokladů:

   1. je provozovatelem chovatelské stanice psů, které byl přidělen název dle chovatelského a zápisního řádu Českomoravské kynologické unie (ČMKU),

   2. je provozovatelem chovatelské stanice koček, které byl přidělen název ze strany Sdružení chovatelů koček ČSCH;

   3. je provozovatelem chovatelské stanice hlodavců, které byl přidělen název ze strany ÚOK CHHL;

   4. je vlastníkem tzv. krycího psa;

   5. je vlastníkem tzv. krycího kocoura.

 2. PROKAZOVÁNÍ PŘEDPOKLADŮ PRO ÚČAST V PROGRAMU A EVIDENČNÍ POVINNOST ÚČASTNÍKA

  1. Organizátor může vyžadovat poskytnutí dokladů či jejich elektronických kopií souvisejících s prokazováním skutečností uvedených v čl. 1.2, přičemž:

   1. provozovatel chovatelské stanice (čl. 1.2.1 až čl. 1.2.3) je zejména povinen organizátorovi doložit potvrzení o tom, že je chovatelskou stanici oprávněn provozovat, a to kopií certifikátu chovatelské stanice

   2. vlastník zvířete ve smyslu čl. 1.2.4 či čl. 1.2.5 je povinen organizátorovi zejména doložit rodokmen, průkaz původu a doklad o chovnosti konkrétního krycího zvířete.

  2. Účastník, který je provozovatelem chovatelské stanice (čl. 1.2.1 až čl. 1.2.3), je povinen po celou dobu jeho účasti v programu pravdivě evidovat (v uživatelském rozhraní internetového obchodu) jednotlivá zvířata jím chovaná, včetně průkazu původu takových zvířat.

 3. FUNGOVÁNÍ PROGRAMU

  1. Účastníkovi programu může být po dobu jeho účasti v programu organizátorem poskytována sleva z kupních cen v internetovém obchodu. Výše této slevy a možnost jejího využití účastníkem bude vždy zobrazována v uživatelském rozhraní internetového obchodu při objednávání zboží.

  2. Další práva a povinnosti z kupních smluv uzavíraných prostřednictvím internetového obchodu mezi účastníkem a organizátorem se řídí obchodními podmínkami internetového obchodu.

  3. Účastníkovi mohou být organizátorem poskytovány po dobu účasti v programu také dárky související s chovatelskou činností účastníka.

 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky programu, program přerušit nebo program bez náhrady zrušit.

  2. Z účasti v programu může být rozhodnutím organizátora vyloučen účastník, který:

   1. uvádí v souvislosti s programem nepravdivé informace;

   2. zneužívá či porušuje podmínky programu;

   3. v souvislosti s programem porušuje práva anebo poškozuje či ohrožuje oprávněné zájmy organizátora nebo třetí osoby anebo jedná v rozporu s dobrými mravy;

   4. poškozuje jméno organizátora či dalších společností tvořících s organizátorem koncern (dále jen „koncernová společnost“);

   5. poškozuje jméno zboží vyráběného či distribuovaného organizátorem či koncernovými společnostmi;

   6. se dopouští protiprávního či neetického jednání vůči zvířatům; nebo

   7. rozmnožuje zvířata bez průkazu původu.

VAFO PRAHA, s.r.o.
 

Přejít na REGISTRACI chovatelské stanice >>

Máte dotaz?

Náš nutriční specialista je vám k dispozici.
Vstoupit do poradny