Německý drátosrstý ohař

Německý drátosrstý ohař

FCI:

Patří do skupiny VII – Ohaři, sekce 1 – Kontinentální.

Povaha:

Může být zároveň jak výkonným loveckým psem, tak milým psem společenským. Je inteligentní a chápavý, pokud není odsouzen prožít celý život nebo jeho podstatnou část ve venkovním kotci. Je věrný a oddaný svému majiteli a členům jeho rodiny a zaslouží si, aby s ním bylo zacházeno tak, jak si poslušné a povahově vstřícné plemeno s kladným vztahem k lidem právem zaslouží.

Výchova:

Protože jde o plemeno od přírody poslušné, nečiní jeho výchova žádné větší problémy. Jejím základem je jako u jiných plemen vlídná, ale naprostá důslednost. Pokud ji respektují i úplní začátečníci, vychovají ze štěněte psa poddajného a dokonale ovladatelného, a to i bez parforsního výcviku. Jeho povaha je vyrovnaná a „pevná“, což znamená, že musí snášet absolutně bez odporu a poškození psychiky tvrdé výcvikové metody. Musí být absolutně ovladatelný, nikdy nesmí projevit strach ze zvěře. Vyniká klidem po výstřelu a nikdy nesmí jevit ani známky plachosti nebo agresivity.

Díky svojí povaze a přizpůsobivosti, ale i učenlivosti, mírnosti a dokonalé ovladatelnosti, by se hodil také pro začátečníky. Nemá-li možnost dostávat se často do honitby, vyžaduje dlouhé a vydatné procházky.

Stavba těla:

Jde o hrubosrstého ohaře ušlechtilého vzhledu, pozorného a energického výrazu. Kohoutková výška činí u psů 61 – 68 cm a u fen 57 – 64 cm, délka trupu by měla být pokud možno stejná jako kohoutková výška, může ji přesahovat max. o 3 cm.

Hlava odpovídá celkové velikosti a musí na ní být patrná příslušnost jejího nositele k jednomu či druhému pohlaví, druhotné pohlavní znaky mají být výrazné. Mozkovna je svrchu plochá, po stranách lehce zaoblená, středně široká. Její horní linie musí být při pohledu z boku lehce divergentní (rozbíhavá) s linií nosního hřbetu. Nadočnicové oblouky by měly být zřetelné, čelní sklon (stop) je svažitý, dobře patrný.

Čenichová partie má být dlouhá, široká, silná a hluboká. Nosní hřbet je směrem k nosu lehce skloněný, tvoří mírný klabonos. Nos odpovídá barvou zbarvení srsti a je sytě pigmentovaný, černý nebo čokoládově hnědý. Nozdry musejí být patřičně otevřené. Pysky jsou silné, ale přiléhají těsně k čelistem a zubům, nesmějí být volné. Pigmentace jejich okrajů odpovídá zbarvení srsti. Čelisti mají být silné, zuby velké, požaduje se pravidelný úplný nůžkový skus.

Oči jsou co možná nejtmavší, ani příliš hluboko uložené, ani vypoulené, živého, ostražitého výrazu. Sytě pigmentované okraje očních víček těsně přiléhají k očním bulvám. Ušní boltce musejí být zavěšené, středně dlouhé, vysoko a zeširoka nasazené, nikdy spirálně zatočené.
Krk má být středně dlouhý, silně osvalený, s lehce klenutou šíjí a suchým hrdlem bez laloku.

Horní linie těla je při pohledu z boku rovná a lehce svažitá, kohoutek musí být zřetelný, hřbet pevný, dobře osvalený. Bedra jsou krátká, široká, svalnatá. Záď je dlouhá, patřičné šíře, lehce svažitá a dobře osvalená, pánev má mít náležitou šířku.

Ocas musí být nasazen v prodloužení horní linie těla a nesen pokud možno vodorovně nebo lehce vzhůru zvednutý, nikdy však nesmí být strmě vztyčený. Nemá být ani moc silný, ani příliš tenký. V zemi původu se přiměřeně krátí, přirozeně dlouhý by měl dosahovat k hleznům a být nesen rovně nebo lehce šavlovitě prohnutý v úrovni horní linie těla.

Hrudník je široký a hluboký se zřetelným předhrudím, které při pohledu z boku vystupuje před přední okraj ramenního kloubu. Hrudní kost zasahuje co nejdál dozadu, žebra mají být řádně klenutá. Průběh dolní linie těla určuje při pohledu ze strany břicho, které je mírně vtažené, suché a elegantním obloukem lehce stoupá od hrudníku směrem vzad.

Hrudní končetiny jsou při pohledu zepředu rovné a rovnoběžné, při pohledu ze strany mají být jejich volné části právě pod trupem, kolmé k podkladu. Lopatky jsou správně šikmo uložené, takže směřují svými vrcholy nahoru a vzad, měly by být silně osvalené. Ramenní klouby mají být správně zaúhlené, pažní kosti pokud možno dlouhé, s pevným a suchým osvalením. Lokty dobře přiléhají k trupu, nesmějí být ani vybočené, ani vbočené a musejí být správně zaúhlené. Předloktí jsou suchá, silných kostí, kolmá k podkladu. Zápěstí mají být silná. Záprstí jsou při pohledu ze strany nepatrně zešikmená, tlapky okrouhle oválného tvaru, s těsně sevřenými prsty a dostatečně silnými, tvrdými, odolnými a dobře pigmentovanými nášlapnými polštářky. Směřují přímo vpřed a jsou vzájemně rovnoběžné, nesmějí být vybočené nebo vbočené.

Pánevní končetiny mají být při pohledu zezadu rovné a vzájemně rovnoběžné, silných kostí. Stehna jsou dlouhá, široká a svalnatá, kyčelní klouby musejí být správně zaúhlené stejně jako silná kolena. Bérce se požadují dlouhé, svalnaté a šlachovité, hlezna pevná, patřičně zaúhlená, nárty krátké, kolmé k podkladu. Tlapky pánevních končetin jsou stejné jako tlapky hrudních končetin, směřují přímo vpřed a nesmějí být vybočené nebo vbočené.

Kůže přiléhá ke kosterní svalovině a podkoží, netvoří žádné záhyby a vrásky. Osrstění je drátovité, tvrdé, přiléhavé a husté. Podsada má být hustá, vodovzdorná. Obrysy těla nesmějí být zastřeny příliš dlouhým a nadmíru bohatým osrstěním. Tvrdá a velmi hustá srst musí psu poskytovat co možná nejlepší ochranu před povětrnostními vlivy a poraněními. Distální partie končetin, spodní část hrudníku a břicho pokrývá kratší, ale hustá srst, na hlavě a ušních boltcích je srst kratší a současně hustší, nikoli však měkčí.

Výrazné obočí a hustý, nikdy příliš dlouhý, ale pokud možno tvrdý vous podtrhuje energický výraz tváře. Zbarvení může být různé: hnědý bělouš s plotnami nebo bez nich, černý bělouš s plotnami nebo bez nich, hnědák s bílým znakem zepředu na hrudi nebo bez něj, světlý bělouš. Jiné barvy nejsou přípustné.

 

Chovatelský klub:

www.ohar.cz

Máte dotaz?

Náš nutriční specialista je vám k dispozici.
Vstoupit do poradny