Německý boxer

Německý boxer

FCI:

Německý boxer patří do skupiny II. – Pinčové a knírači, molosové, švýcarští horští a salašničtí psi.

Povaha:

N. b. je pes povahově vyrovnaný, klidný, optimistický, přátelský, oduševnělý, ale také sebevědomý a energický. Jeho věrnost a láska k majiteli a celé jeho rodině, včetně dětí, je doslova příslovečná. Nikdy si nepočíná falešně nebo lstivě, což platí i pro stárnoucí jedince. K příslušníkům rodiny je vždy naprosto nezáludný a upřímný, vůči cizím osobám může být nedůvěřivý. Zvláštní trpělivost projevuje vůči dětem, a proto je zejména u menších nutno dbát na to, aby mu, ať už vědomě, nebo nevědomě, neubližovaly.

Má prakticky stále dobrou náladu a je takřka vždy ochotný si hrát, při hře je veselý a kamarádský. Jeho ostražitost a neohrožená odvaha při obraně osob i majetku je příkladná. Hrozí-li nějaké nebezpečí, umí být patřičně ostrý. Jako milý společenský pes by neměl být v žádném případě držen trvale ve venkovním kotci, a to nejen proto, že jako jiná krátkosrstá plemena v něm nemůže být ubytován celoročně (nemá-li k dispozici vytápěnou boudu), ale především proto, že by v něm psychicky strádal. Má nutkavou potřebu žít „se svými lidmi“, zúčastňovat se života rodiny - „smečky“, být jejím plnoprávným členem.

Výchova:

S volně drženými domácími zvířaty (pets), např. s kočkami a jinými psy, vychází docela dobře, ostatním (morčatům, zakrslým králíkům, potkanům apod.) by měl mít možnost přivyknout již v raném mládí, ale ani pak se nedoporučuje ponechávat ho s nimi samotného. Mohlo by ho napadnout hrát si s nimi způsobem poněkud nepřiměřeným jejich fyzickým možnostem.

Jeho výchova je poměrně snadná a může ji zvládnout i majitel-úplný začátečník, neboť n. b. je zcela přirozeně ochotný a připravený „svým lidem“ vyhovět. Jeho vztah k nim, evidentní snaha „domluvit“ se s nimi, se projevuje nejen v bohaté mimice obličeje, ale celého těla. Ideální majitel by se měl maximálně snažit těmto optickým signálům, intenzivní nonverbální komunikaci, porozumět, aby ku prospěchu vzájemného a pro obě strany přínosného soužití předcházel případným nedorozuměním a nepokládal např. úsměv psa za hrozbu. I u tak vstřícného plemene musí být výchova vedena důsledně, i když vždy vlídně a laskavě.

Pro svou energii, odvahu a výborný čich je n. b. spolehlivým obranářem a služebním psem. Ani jeho výcvik, je-li správně veden, nečiní větší problémy. Jde o inteligentního psa, který se učí rád a ochotně. Protože potřebuje dostatek pohybu, ale i patřičnou psychickou aktivitu, je pro něho pravidelný trénink vítanou součástí a obohacením života.

Stavba těla:

Jde o středně velkého, hladkosrstého, podsaditého, nicméně vždy elegantního psa čtvercového tělesného rámce a patřičně silné kostry. Osvalení má být suché, výrazné a plasticky vykreslené pod kůží. Nikdy nesmí být n. b. ani příliš těžký nebo nemotorný, ani lehký či chrtovitý. Délka trupu odpovídá koh. výšce, což znamená, že trup je krátký a vodorovná linie dotýkající se hřbetní strany trupu tvoří čtverec se svislicemi, které procházejí ramenním kloubem a sedacím hrbolem na pánvi. Koh. výš. činí u psů 57 – 63 cm a u fen 53 – 59 cm. Těl. hmot. má být u psů vyšší než 30 kg a u fen vyšší než 25 kg.

Hlava propůjčuje plemeni charakteristický výraz. Musí velikostně odpovídat celkové velikosti jedince a nesmí být ani příliš lehká, ani nadměrně těžká. Měla by být suchá, kůže na ní by neměla tvořit kožní záhyby, pouze při zvýšené pozornosti se objevují vrásky na temeni a další, které se táhnou vždy od kořene nosu dolů po obou stranách čenichové partie.

Čenichová partie musí být ve všech směrech patřičně mohutná, nesmí být ani na konci zašpičatělá, ani úzká, ani krátká, ani plochá. Její tvar je podmíněn tvarem čelistí, postavením špičáků a pysky. Špičáky musejí být co nejdále od sebe a patřičně dlouhé, díky čemuž je přední plocha čenichové partie široká, téměř kvadratická a při pohledu ze strany svírá s linií nosního hřbetu tupý úhel.

Vepředu se okraj horního pysku dotýká okraje dolního pysku. Vzhůru zahnutý oblouk dolní čelisti s dolním pyskem, označovaný jako „brada“, nesmí nápadně přečnívat horní pysk, ale nesmí se pod ním ani ztrácet, musí být při pohledu zepředu i ze strany dobře patrný. Řezáky dolní čelisti nesmějí být stejně jako jazyk při zavřených ústech viditelné. Pysky dotvářejí tvar čenichové partie. Horní je silný a masitý a zcela vyplňuje mezeru vznikající díky různé délce čelistí. Je nesen dolními špičáky. Svislá brázdička, rozdělující horní pysk vpředu na dvě poloviny, je dobře patrná.

Ušní boltce jsou přiměřené velikosti a ponechávají se v přirozeném stavu (nekupírované). Mají být nasazeny co nejvýš a v klidu přiléhají k lícím. Zvláště v afektu se natáčejí kupředu a přitom je na nich patrný výrazný záhyb.

Krk by měl být patřičně dlouhý, silný, svalnatý a suchý, na pomyslném příčném řezu okrouhlý. Linie šíje probíhá elegantním obloukem od dobře vyznačeného týlu ke kohoutku. Trup má být krátký. Kohoutek je patrný, hřbet musí být krátký, pevný, rovný, široký a silně osvalený stejně jako bedra.

Záď má být mírně svažitá, ploše klenutá a široká. Pánev, která tvoří její kostní podklad, musí být dlouhá a zvláště u fen také dostatečně široká. Ocas má být spíše vysoko než nízko nasazený, nekrácený a normálně nesený.

Hrudník je tak hluboký, že dosahuje k loktům. Předhrudí je výrazné. Žebra jsou náležitě klenutá, nikoli však sudovitá, a poslední zasahují daleko vzad. Dolní linie těla se zvedá elegantním obloukem směrem k zádi. Krátké pevné slabiny jsou lehce vykasané. Končetiny musejí být patřičně silné, hrudní při pohledu zepředu rovné, navzájem rovnoběžné, silných kostí.

Srst je krátká, tvrdá, lesklá a dokonale přiléhavá. Zbarvení smí být žluté nebo žíhané. Žlutá se vyskytuje v různých odstínech, od světle žluté po sytou jelení červeň. Za nejhezčí bývá pokládán střední červenožlutý (zlatý) odstín. Na čenichové partii je černá maska. U žíhaného zbarvení jsou na žlutém podkladu tmavé nebo černé pruhy probíhající ve směru žeber. Základní barva a žíhání se musí od sebe navzájem zřetelně odlišovat. Bílé odznaky jsou přípustné, mohou být dokonce atraktivní.

 

Chovatelský klub:

www.boxerklub.cz

Máte dotaz?

Náš nutriční specialista je vám k dispozici.
Vstoupit do poradny