Neapolský mastin

Neapolský mastin

FCI:

Neapolský mastin patří do skupiny II. – Pinčové a knírači, molosové, švýcarští horští a salašničtí psi.

Povaha:

Dnes je n. m. plemenem převážně společenským, přičemž úlohu hlídače plní zcela přirozeně i nadále. Povahově je to klidný a svému majiteli naprosto věrný pes. Přes svůj vážný a úctyhodný výraz tváře dokáže být veselý a k majiteli a jeho rodině je přátelský a přítulný. Nemůže být trvale ubytován ve venkovním kotci nebo psinci z důvodů fyzických, ale hlavně psychických. Nejšťastnější je v rodinném kruhu. Rodině je zcela oddaný a je rád ve středu všeho dění. Chce být plnohodnotným a plnoprávným členem „smečky“-rodiny.

Výchova:

Měl-li v rámci rané socializace možnost zvyknout si na děti, vychází s nimi velmi dobře, nesmějí ho ale obtěžovat, chce-li mít svůj klid. Má přirozený sklon k dominanci, především vůči jiným psům. Platí to zejména pro samce. Proto se mu musí dostat od raného mládí odpovídající výchovy a včasné socializace.

Základem výchovy musí být laskavá, ale naprosto železná důslednost. Pes jeho síly musí být v dospělosti vždy a za všech okolností dokonale ovladatelný. Důležitá je při výchově pozitivní stimulace formou pamlsků. Hodí se pro osoby klidné, nadané přirozenou autoritou a schopností ji kdykoli nenásilně uplatnit a s předchozími zkušenostmi s výchovou psů.

Spolehlivě vycítí, je-li jeho majitel autoritou hodnou „opravdového vůdce smečky“, toho respektuje a poslouchá. Jeho poslušnost však má své meze, nikdy nebude slepě otrocká, na to je přiliš sebejistý a od přírody zvyklý se samostatně rozhodovat. Často se tváří, jako kdyby uvažoval o smysluplnosti vydaného povelu. Kdo je povahy prudké, vrtkavé, nedůsledný, nevyrovnaný či příliš shovívavý, ten by si n. m. neměl pořizovat.

Stavba těla:

Je to velký, těžký, mohutný a podsaditý pes. U psů činí koh. výš. 65 – 75 cm, u fen 60 – 68 cm, těl.  hmot. se pohybuje v rozmezí 60 – 70 kg u psů a 50 – 60 kg u fen.

Hlava je masivní, v lících široká, kůže na ní je velmi volná a skládá se ve vrásky a záhyby. Nejtypičtější a nejzřetelnější se táhnou od vnějších očních koutků až ke koutkům úst. Horní linie mozkovny je v pomyslném prodloužení při pohledu ze strany rovnoběžná s linií nosní hřbetu. Mozkovna má být široká, zvláště mezi ušními boltci plochá, při pohledu zepředu v přední části lehce vyklenutá.

Čenichová partie je velmi široká a hluboká, její délka odpovídá délce nosního hřbetu, rovná se 1/3 celk. délce hlavy a boční linie jsou při pohledu shora rovnoběžné, takže při pohledu zepředu má prakticky čtvercový tvar. Nos je při pohledu ze strany přímým pokračováním linie nosního hřbetu a nesmí přečnívat přes přední svislou linii horního pysku. Musí být objemný s velkými, široce otevřenými nozdrami. Jeho zbarvení odpovídá zbarvení srsti. Je černé u černých jedinců, kaštanově hnědé u hnědých a tmavě šedohnědavé u ostatních.

Pysky jsou těžké, masité, tlusté a jejich nejnižším bodem je ústní koutek s odhalenou vnitřní sliznicí pysků, který má být na svislici spuštěné z vnějšího očního koutku. Okraje obou polovin vepředu rozděleného horního pysku tvoří při pohledu zepředu obrácené písmeno „V“. Dolní linii čenichové partie určuje při pohledu z boku okraj horního pysku. Čelisti jsou silné, robustní a zubní oblouky na sebe přesně nasedají. Dolní čelist musí být patřičně široká.

Zuby mají být bílé, velké, pravidelně rozmístěné v čelistech. Chrup se požaduje úplný, skus nůžkový, takže hornočelistní řezáky se lehce dotýkají při zavřených ústech svými zadními plochami předních ploch řezáků dolnočelistních, přičemž obojí jsou v čelistech zasazeny kolmo. Přípustný je také klešťový skus, při kterém se hornočelistní řezáky svými hranami dotýkají hran řezáků dolnočelistních.

Oči jsou poměrně daleko od sebe, mají být téměř okrouhlé, poněkud hlouběji uložené v očnicích a musejí být v téže rovině (směřovat přímo vpřed). Ve srovnání s barvou srsti má být duhovka očí tmavší, u světlejších odstínů barvy srsti však může být i světlejší.

Ušní boltce jsou v poměru k velikosti psa malé, nasazené nad jařmovými oblouky, zavěšené, trojúhelníkového tvaru. Ploše a těsně přiléhají k lícím. Jsou-li kupírované, mají mít zhruba tvar rovnoramenného trojúhelníku (což je možné pouze v těch zemích, kde není úkon zákonem na ochranu zvířat zakázán).

Krk je tvaru komolého kužele, dobře osvalený, spíš kratší než delší. Při pohledu ze strany je šíje mírně klenutá. Na hrdle je množství volné kůže, která tvoří dvojitý, symetricky rozdělený, ne však přehnaně rozměrný lalok. Ten začíná v úrovni dolní čelisti a nezasahuje přes střed krku.

Záď by měla být široká, silná, velmi svalnatá.

Ocas je široký, u kořene tlustý, silný, směrem ke špičce se lehce zužuje. Délkou dosahuje k hleznům, ale obvykle se kupíruje asi na 2/3 původní délky (což je možné pouze v zemích, kde úkon není zakázán zákonem na ochranu zvířat). V klidu je nesen zavěšený, šavlovitě vzhůru prohnutý, v pohybu se zvedá do úrovně horní linie těla nebo lehce nad ni.

Hruď je při pohledu zepředu široká, prostorná a mocně osvalená. Šířkou odpovídá šířce hrudníku a dosahuje 40 – 45 % koh. výšky. Vrchol hrudní kosti je v úrovni předních okrajů ramenních kloubů, takže předhrudí není vyvinuté. Hrudní končetiny jsou při pohledu ze strany i zepředu kolmé k podkladu, silných kostí odpovídajících celkové stavbě těla. Nášlapné polštářky mají být suché, tvrdé, pigmentované, drápy silné, zahnuté, tmavé.

Pohyb je typickým plemenným znakem. V kroku se n. m. podobá velkým kočkovitým šelmám, např. lvu. Jeho lokomoce je pomalá a připomíná také trochu medvěda. Pro klus je typický mohutný odraz pánevních končetin a prostorná akce hrudních. N. m. cválá jen zřídka, obvykle se pohybuje krokem nebo klusem. Toleruje se mimochod.

Srst je lesklá, tvrdá a hrubá, hustá, na všech partiích těla stejně dlouhá a rovnoměrně hladce přilehlá, nejvýše 1,5 cm dlouhá. Nikde nesmí být ani náznakem delší, nemůže tvořit např. „praporce“ zezadu na hrudních končetinách apod. Nejčastější zbarvení srsti je šedé, olověně šedé, černé, hnědé, plavé a sytě červené (jelení červeň), někdy s malými bílými skvrnami zepředu na hrudi a špičkách prstů.

 

Chovatelské kluby:

www.moloss.cz

www.kmdpp.eu

Máte dotaz?

Náš nutriční specialista je vám k dispozici.
Vstoupit do poradny