Maďarský ohař drátosrstý

Maďarský ohař drátosrstý

FCI:

Patří do skupiny VII – Ohaři, sekce 1 – Kontinentální.

Povaha:

Je až nečekaně mírný a citlivý. Pro svoji bezproblémovou povahu a značnou přizpůsobivost je i milým společenským psem. Není agresivní ani k cizím osobám, ani k neznámým psům, může-li, rád si s nimi hraje – nejraději „na honěnou“. S dětmi, zejména staršími, si ochotně hraje, nejspíše „na honěnou“, čímž účinně přispívá nejen ke svojí, ale i k jejich dobré fyzické kondici. Bývá doslova k neutahání. Je plemenem schopným být současně výkonným loveckým psem i velmi příjemným psem společenským.

Výchova:

Jeho výchova nečiní žádné větší problémy, jestliže je respektována zásada vlídné důslednosti. Je samostatný a dobře cvičitelný, nesnese však ani náznak tvrdého nebo dokonce hrubého zacházení či nátlaku při výchově a výcviku.

Typické pro něho je, že při práci udržuje stále kontakt s lovcem. Jde o všestranně použitelného loveckého psa, pracujícího stejně dobře v poli, v lese i na vodě. Vyniká jemným čichem, pevným vystavováním, dokonalým přinášením a nevšední ochotou „jít do vody“. Pracuje stejně spolehlivě v obtížně schůdných terénech i za extrémního počasí. Miluje pohyb a je velice rychlý. Není-li používán lovecky, vyžaduje pravidelné a dlouhé vycházky zpestřené pokud možno překonáváním různých překážek, aportováním apod.

Stavba těla:

Jde o robustního psa. Osvalení je suché, tělesný rámec krátce obdélníkový. Kohoutková výška činí u psů 58 – 64 cm a u fen 54 – 60 cm.

Hlava musí být v mozkovně přiměřeně široká, svrchu mírně klenutá. Čelní sklon (stop) má být mírně svažitý, čenichová partie musí být tupě zakončená, nikdy nesmí být na konci zašpičatělá. Nosní hřbet musí být rovný, nos je široký a dost velký s co nejširšími nozdrami. Jeho barva odpovídá odstínu barvy srsti. Požaduje se dokonalý, pravidelný a úplný nůžkový skus.

Oči mají být lehce oválného tvaru, střední velikosti. Okraje očních víček těsně přiléhají k očním bulvám, barva duhovky je hnědá, odstínu odpovídajícího zbarvení srsti, pokud možno co nejtmavší. Ušní boltce jsou nasazené vzadu na hlavě, přiměřeně vysoko, zavěšené. Mají být jemné, přilehlé k lícím, na koncích oble zašpičatělé.

Krk má být střední délky. V šíji je velmi svalnatý, lehce klenutý, na hrdle přiléhá kůže těsně ke kosterní svalovině a podkoží, nesmí tvořit lalok. Kohoutek je výrazný, dobře osvalený. Hřbet má být pevný, svalnatý, napjatý a rovný. Bedra jsou krátká, široká, pevná, svalnatá, rovná nebo mírně klenutá. Záď má být široká, dostatečně dlouhá, náležitě osvalená. Ocas by měl být středně vysoko nasazený. V pohybu má být nesen výše, max. však v úrovni horní linie těla. Měl by být hustě osrstěný.

Hrudník je široký a hluboký s výrazným, svalnatým a mírně klenutým předhrudím a co možná nejdále dozadu zasahující hrudní kostí. Žebra jsou přiměřeně klenutá, poslední zasahují daleko vzad. Dolní linii těla určuje směrem vzad mírně obloukovitě stoupající křivka přecházející od hrudníku do pevného vtaženého břicha.

Hrudní končetiny jsou při pohledu zepředu rovné a navzájem rovnoběžné, při pohledu ze strany mají být v postoji kolmé k podkladu, s tlapkami přímo pod trupem. Jejich kosti musejí být pevné, osvalení je suché. Lokty přiléhají k trupu a nesmějí být ani vbočené, ani vybočené. Předloktí jsou dlouhá, rovná, dostatečně osvalená, silných, nikoli však hrubých kostí. Tlapky jsou lehce oválného tvaru, s těsně sevřenými, dostatečně klenutými, silnými prsty.

Pánevní končetiny jsou při pohledu zezadu rovné a navzájem rovnoběžné, při pohledu ze strany náležitě zaúhlené, silných kostí. Hlezna jsou silná, suchá, šlachovitá, poměrně nízko nad podkladem, tlapky jsou stejné jako tlapky hrudních končetin.

Kůže těsně přiléhá na celém těle k podkoží a kosterní svalovině, netvoří žádné záhyby a je řádně pigmentovaná. Krycí srst musí být drátovitá, přilehlá, hustá, bez lesku. Podsada má být hustá, vodovzdorná. Na koncových partiích končetin, jakož i na spodní části hrudníku a na břiše, má být srst kratší, měkčí a poněkud hustší, na hlavě a ušních boltcích je kratší a tmavěji zbarvená, ale nikoli měkká a hustá. Výrazné obočí zdůrazňuje stop a spolu s hustým tvrdým vousem na čenichové partii podtrhuje energický výraz obličeje.

Zbarvení srsti může být různého odstínu žemlově žluté barvy, na ušních boltcích je poněkud tmavší, jinak musí být jednotné. Malá, bílá skvrna zepředu na hrudi nebo na hrdle, která nemá v průměru více než 5 cm, není vadou stejně jako bílé odznaky na prstech.

 

Chovatelský klub:

www.ohar.cz

Máte dotaz?

Náš nutriční specialista je vám k dispozici.
Vstoupit do poradny