King Charles španěl

King Charles španěl

FCI:

King Charles španěl patří do skupiny XI. – Společenská plemena, sekce 7 - angličtí toy španělé.

Povaha:

Je to milý, přítulný a hravý, mírný a inteligentní pes, ze kterého vyzařuje radost ze života. Přes celkově něžný zjev je nebojácný. Velmi rád se zdržuje v bezprostřední blízkosti svého majitele. Pokud může, snaží se s ním být ve fyzickém kontaktu (např. přitulit se k němu na pohovce), nejspokojenější je v náručí. Je na něho silně fixovaný a je mu naprosto oddaný. Přesto však není jeho vztah k majiteli otrocký, připomíná trošku vztah kočky k člověku, stále si zachovává svoji hrdost a důstojnost.

Není živou hračkou, a proto není přes svoji mírnost a laskavost nejvhodnějším partnerem her nejmenších dětí, které ho nedokážou respektovat. Od těch se raději drží dál, ubližovat si nenechá. Jiné to je s většími a poučenými dětmi, s těmi má, počínají-li si mírně, vztahy obvykle výborné. Je společenský a musí-li být od majitele na delší dobu odloučen, snáší to špatně už proto, že si zpravidla z rodiny sám vybere jednoho člověka, kterého povýší na důvěrného přítele, jemuž bude na smrt věrný.

Výchova:

Jeho výchova musí být založena na veskrze vlídné a laskavé, leč neústupné důslednosti. Žádné tresty nejsou ani vhodné, ani potřebné, ba ani přípustné. Jeho téměř lidský obličej dokonale vyjadřuje inteligenci a povahové založení, při kterém jako trest bohatě postačí pokárání tichým hlasem s výrazně vyčítavou (nikdy však zlostnou či dokonce výhrůžnou!) intonací. Ostatně pohled jeho velkých očí většinou bohatě stačí, aby mu bylo ihned odpuštěno, neboť je z něj zřejmé, že sám dobře chápe, co se má a nemá.

V raném věku je doporučitelná co nejširší socializace, aby si zvykl na nejrozmanitější prostředí a cizí lidi a nebyl v dospělosti bázlivý či zakřiknutý. Je podnikavý, ale do ničeho se nehrne bezhlavě, vše si předem důkladně rozmyslí a uváží. Kdo pro něho nebude mít dostatek času a pochopení, udělá lépe, když si zvolí jiné plemeno. Psychicky zanedbávaný k. ch. š. je nešťastný, což si nezaslouží. Je vhodný pro osoby starší, které mají dostatek možností se mu plně věnovat a být s ním většinu času pohromadě.

Stavba těla:

Jde o malého, elegantního a poměrně podsaditého psa kompaktní stavby těla. Tělesná hmotnost činí 3,6 – 6,3 kg.

Mozkovna má být ve srovnání s celkovou velikostí jedince poměrně velká, svrchu náležitě klenutá, nad očima patřičně vyplněná (nepropadlá). Čenichová partie má být hranatá, široká a hluboká, s velmi krátkým, vzhůru směřujícím (proneseným) nosním hřbetem. Nos je černý, s velkými široce otevřenými nozdrami a směřuje zpět - k mozkovně.

Dolní čelist je široká. Lehký předkus dolní čelisti se považuje za fyziologický. Pysky na sebe přesně dosedají, ústa musejí být dokonale uzavřená (nedýchá-li pes s vyplazeným jazykem). Jazyk vyčnívající při zavřených ústech se pokládá za krajně nežádoucí.

Oční štěrbiny musejí být při pohledu zepředu dokonale kolmé ke svislé ose obličeje, pomyslná spojnice vnějších i vnitřních očních koutků má být kolmá ke střední podélné rovině hlavy, oční štěrbiny nemají být ani trochu zešikmné.

Ušní boltce jsou nízko nasazené, zavěšené a dokonale ploše přiléhají k lícím. Mají být velmi dlouhé a bohatě osrstěné, srst na nich tvoří „závěsy“.

Ocas může být kupírovaný (pouze v zemích, kde úkon není zákonem na ochranu zvířat zakázán) nebo přirozeně dlouhý. Ať už je krácený, nebo nekrácený, musí být bohatě osrstěný, s „vlajkou“ tvořenou dlouhou srstí na spodní straně. Nesmí být nesen nad úrovní horní linie těla. Není-li kupírovaný, má délkou odpovídat celkové velikosti jedince.

Srst je dlouhá, hedvábná a rovná nebo lehce zvlněná, nikdy však nesmí být kučeravá. Zezadu na končetinách, na ušních boltcích a zespoda na ocase je dlouhá a tvoří výrazné „praporce“ na předloktích, „kalhoty“ na stehnech, „závěsy“ na boltcích a „vlajku“ na ocase.

Zbarvení může být černo-tříslové, trikolorní, bílo-červené nebo jednotně červené. U černo-tříslového (king charles) musí být základní barva sytě černá a lesklá, s velkými mahagonově zbarvenými tříslovými odznaky na čenichové partii, končetinách, zepředu na hrudi, na vnitřní straně ušních boltců, kolem řitního otvoru a nad očima. Bílá skvrna zepředu na hrudi je nežádoucí.

U trikolorního zbarvení (prince charles) je základní barva perlově bílá s patřičně rozloženými černými skvrnami a zářivými tříslovými odznaky na čenichové partii, končetinách, zepředu na hrudi, na vnitřní straně ušních boltců, kolem řitního otvoru a nad očima. Široká bílá lysina mezi očima zasahuje až na čelo.

U bílo–červeného zbarvení (blenheim) je základní barva perlově bílá s pěkně rozloženými kaštanově červenými skvrnami. Bílá, ostře ohraničená lysina se táhne až na temeno hlavy, kde je v jejím středu jasně kaštanově červený odznak (spot) zhruba velikosti penny (asi české dvoukoruny). Jednotně červené zbarvení (ruby) musí být sytě kaštanově červené.

 

Chovatelské kluby:

www.kchmpp.cz

www.kavalir-king-klub.org

www.kingcharlesspaniel.cz

Máte dotaz?

Náš nutriční specialista je vám k dispozici.
Vstoupit do poradny