Italský Spinone

Italský Spinone

FCI:

Patří do skupiny VII – Ohaři, sekce 1 – Kontinentální.

Povaha:

Je to od přírody vyrovnaný, učenlivý a trpělivý, přátelský a vlídný, přítulný a velice společenský pes. Zatímco v přírodě je aktivní a samostatný, doma si počíná klidně. S ostatními psy si rozumí dobře, konflikty nevyhledává. Jiným volně drženým drobným domácím zvířatům je vhodné ho navykat od raného mládí v rámci co nejširší socializace. Děti má v oblibě a ochotně si s nimi hraje. Miluje co nejužší kontakt s majitelem a členy jeho rodiny, nejšťastnější je, může-li být s nimi pohromadě.

Výchova:

Musí být důsledná, ale v každém případě laskavá. Je-li výcvik veden správně, tj. bez tvrdých až krutých donucovacích metod a prostředků, učí se ochotně a rychle. Má velmi dobrou paměť, je poslušný a jeví evidentně snahu člověku porozumět. Je spolehlivým loveckým psem vhodným k lovu ve veškerých typech honiteb. Vyniká nevšední vytrvalostí a jemným čichem, pracuje neúnavně a efektivně, a to s chutí i v křovinách a studené vodě. Od přírody je výborným aportérem. Projevuje při práci mimořádnou inteligenci a vnímavost, sám od sebe se přizpůsobuje situaci a respektuje pokyny lovce. Potřebuje hodně pohybu a rád pobývá v přírodě, a to i za nepříznivého počasí. Jako pravý lovecký pes je ovšem kdykoli připraven se vydat za zvěří, a proto by měl být i na ohrazeném pozemku volně pouštěn jen je-li plot v bezvadném stavu. Na vycházkách musí být z téhož důvodu raději na vodítku.

Úprava srsti je standardem zakázaná, nicméně má-li pes či fena absolvovat výstavu, je osrstění přece jen třeba věnovat jistou péči.

Stavba těla:

Jde o psa robustní konstituce, odolného a statného s mohutnou kostrou a mocně vyvinutým svalstvem. Tělesný rámec je téměř čtvercový. Kohoutková výška činí u psů 60 – 70 cm, u fen 58 – 65 cm. Tělesná hmotnost se pohybuje u psů v rozmezí 32 – 37 kg a u fen v rozpětí 28 – 30 kg.

Délka hlavy je rovna 4/10 koh. výšky, šířka měřená v úrovni očnic má být menší než 1/2 její celk. délky. Čenichová partie by měla být stejně dlouhá jako mozkovna. Linie nosního hřbetu musí být při pohledu ze strany rozbíhavá s pomyslným prodloužením horní linie mozkovny. Mozkovna je při pohledu shora oválného tvaru a při pohledu zepředu má tvar nevysoké sedlové střechy. Týlní hrbol je velmi výrazný, čelo není nadměrně klenuté. Čelní sklon (stop) je sotva patrný, velmi povlovný.

Nosní hřbet může být rovný nebo mírně klenutý, tvoří pak lehký klabonos. Čelisti mají být silné. Zubní oblouky na sebe perfektně nasedají, skus může být buď nůžkový, nebo klešťový. Líce jsou suše osvalené, nevystupují do stran. Oči mají být velké a řádně otevřené. Duhovka je okrově zbarvená. Ušní boltce mají zhruba trojúhelníkový tvar a měly by být tak dlouhé, aby dosahovaly maximálně 5 cm pod dolní okraj hrdla.

Krk má být silný a svalnatý, zřetelně oddělený od týlní partie hlavy. Plynule přechází do plecí, na hrdle tvoří volná kůže neveliký dvojitý lalok. Kohoutek nemá být příliš výrazný. Bedra jsou lehce klenutá a široká díky mohutnému osvalení. Záď je široká, dlouhá, dobře osvalená a svažitá. Ocas má být silný, zvláště u kořene. Je nesen horizontálně nebo může být zavěšený. Srst na jeho spodní straně netvoří „kartáč“. Krátí se na délku 15 – 25 cm.

Hrudník je tak hluboký, že dosahuje nejméně k loketním kloubům. Měl by být široký, největší průměr má uprostřed své výšky a směrem k hrudní kosti se výrazně zužuje, aniž by však zespoda tvořil ostrý kýl. Dolní linie těla je v oblasti hrudníku téměř vodorovná, v partii břicha se mírně zvedá.

Hrudní končetiny jsou při pohledu zepředu dokonale rovné a kolmé k podkladu. Při pohledu ze strany musejí být předloktí v postoji svislá a záprstí mírně zešikmená. Lokty nesmějí být ani vybočené, ani vbočené. Předloktí jsou silných kostí, v postoji kolmá k podkladu jak při pohledu zepředu, tak ze strany. Tlapky jsou uzavřené, okrouhlé, s těsně sevřenými a dobře klenutými prsty, porostlé krátkou hustou srstí, a to i v meziprstí.

Pánevní končetiny musejí být při pohledu zezadu rovnoběžné, kolmé k podkladu a při pohledu z boku správně zaúhlené. Hlezna mají být ze stran velmi široká. Nárty jsou silné a suché, jejich délka se rovná vzdálenosti hlezna od podkladu. Při pohledu z kterékoli strany k němu musejí být vždy kolmé. Na vnitřních stranách na nich smí být po jednoduchém paspárku. Tlapky mají být podobné jako tlapky hrudních končetin, ale jsou oválnějšího tvaru.

Kůže přiléhá ke kosterní svalovině a podkoží, musí být silná a suchá. Její pigmentace smí být různá podle barvy osrstění. Srst je na těle dlouhá 4 – 6 cm, na nosním hřbetu, jinde na hlavě a na ušních boltcích, předních stranách končetin a na tlapkách kratší. Delší srst tvoří nad očima obočí a na čenichové partii vous a bradku. Na trupu je srst hrubá, tvrdá, uzavřená a spíše přilehlá, bez podsady.

Zbarvení může být čistě bílé, bílé s oranžovými plotnami nebo drobnými skvrnami, bílé s hnědými plotnami nebo drobnými skvrnami. Přednost se dává hnědé barvě odstínu „kutny kapucínů“.

 

Chovatelský klub:

Chovatelský klub:

Máte dotaz?

Náš nutriční specialista je vám k dispozici.
Vstoupit do poradny