Istrijský krátkosrstý honič

Istrijský krátkosrstý honič

FCI:

Istrijský krátkosrstý honič patří do skupiny VI. – Honiči, barváři a plemena příbuzná, sekce – Honiči.

Povaha:

Povahově je to mírný, poslušný a klidný pes, doma mírný, při lovu však aktivní, samostatný, náruživý až vášnivý. Jeho temperament je středně živý, výraz svědčí o klidné a vyrovnané povaze, pohled bývá poněkud zasmušilý. Hlas má zvučný, středně až velmi hluboký.

Vyniká nesmírnou pracovitostí, je otužilý a vytrvalý. Dokáže odvést špičkový výkon i v těch nejobtížnějších terénních a klimatických podmínkách. Ze stopy nikdy nesejde. Používá se především k lovu divokých prasat, vysoké zvěře, lišek a zajíců.

Výchova:

Jeho výchova není úplně jednoduchá. Protože při lovu byl vždy odkázán sám na sebe a nemohl čekat na pokyny lovce, je mu vlastní značná samostatnost a nelze od něho ani očekávat, ani vyžadovat otrockou poslušnost. Potřebuje v tomto směru trochu pochopení od majitele či cvičitele.

Žádné tvrdé výcvikové metody nepomohou, pouze by narušily jeho vztah s člověkem, což by byla oboustranná škoda. Vyžaduje jistou dávku trpělivosti a empatie, vlídný, nicméně zcela důsledný přístup jak při výchově, tak při výcviku. Víc než trestání pomůže pozitivní stimulace hlasová (pochvala, povzbuzení) i hmotná (pamlsek).

Stavba těla:

Jeho celkově ušlechtilý zjev podtrhuje sněhobílé zbarvení srsti se žlutooranžovými skvrnami. Délka těla může převyšovat koh. výšku max. o 10 %, tělesný rámec je krátce obdélníkový. Koh. výška činí 44 – 56 cm, u psů ideál. 50, u fen 48 cm. Těl. hmotnost se pohybuje u dospělého psa (samce) kolem 18 kg.

Hlava je dlouhá 20 – 24 cm, úzká a suchá. Kůže na čele netvoří vrásky. Při pohledu ze strany je na mozkovně dobře patrný týlní hrbol. Nos černý nebo aspoň hnědavý, když nedostatečnou černou pigmentací prosvítá červená barva. Nesmí být čokoládově či játrově hnědý. Nozdry jsou široce otevřené.

Zuby mají být silné, žádoucí je pravidelný a úplný nůžkový skus se šest řezáky nahoře a šesti dole, přičemž horní těsně překrývají dolní a obojí jsou zasazené kolmo v čelistech.

Oči jsou oválného tvaru s co nejtmavšími duhovkami. Nesmějí být ani zapadlé, ani vypoulené. Okraje očních víček mají být černé nebo hnědavé (nikoli čokoládově nebo játrově hnědé!). Pohled je jasný, důrazný.

Ušní boltce jsou jemné, nasazené poněkud nad linií očí. Od základen směrem k vrcholům se poněkud zužují. Za dlouhé se považují, pokud při nenásilném natažení kupředu dosahují ke špičákům, velmi dlouhé jsou, zasahují-li přes špičáky a minimálně musejí být středně dlouhé, dosahovat k nadočnicovým obloukům.

Ocas je vysoko nasazený, středně dlouhý, jen výjimečně dosahuje pod úroveň hlezen. Má být silnější u kořene a směrem ke špičce se zužuje. Čím je štíhlejší, tím ušlechtilejší je celkový vzhled jedince. Je nesen mírně obloukovitě vzhůru prohnutý.

Hrudník musí být hluboký, má dosahovat minimálně k loktům. Jeho obvod měřený hned za hrudními končetinami by měl být asi o 12 cm větší než koh. výška. Hrudní končetiny mají dlouhé, šikmo uložené, svalnaté lopatky těsně přiléhající k hrudníku. Pánevní končetiny mají mít při pohledu zezadu stehna, bérce, Achillovy šlachy a nárty na jedné svislici.

Kůže je pružná, ale na celém těle těsně přiléhá ke kosterní svalovině a podkoží, nikde netvoří záhyby nebo vrásky. Je růžově zbarvená.

Srst musí být krátká, jemná, hustá a lesklá. Někdy je delší na zadní straně stehen a spodní straně ocasu, ale to je nežádoucí.

Zbarvení srsti musí být bílo-žlutooranžové. Základní barva je sněhobílá, ušní boltce musejí být vždy žlutooranžově zbarvené a skvrny na obou stranách se táhnou od jejich základen přes čelo a zasahují až kolem očí, čímž vzniká charakteristická kresba dodávající hlavě typický vzhled.

K vylučujícím vadám náleží agresivita nebo bázlivost, nesoulad mezi délkou těla a koh. výškou, příliš krátká hlava, rozsáhlá nebo úplná depigmentace nosu a okrajů očních víček, čenichová partie příliš krátká nebo vysloveně zašpičatělá, křivé čelisti, ušní boltce příliš vysoko nasazené, předkus nebo podkus dolní čelisti, skus zkřížený nebo klešťový, tzv. skelné oči (s bělavými duhovkami).

Máte dotaz?

Náš nutriční specialista je vám k dispozici.
Vstoupit do poradny