Curly coated retriever

Curly coated retriever

FCI:

slídiči, retrieveři a vodní psi

Povaha:

Povahově je vyrovnaný, klidný, spolehlivý, statečný, sebejistý a samostatný, velice inteligentní, k majiteli přátelský. Při setkání s cizími osobami se chová zdánlivě lhostejně, přitom je však stále velmi ostražitý. Někdy se může jevit jako poněkud rezervovaný, což bývá běžné u jedinců ubytovaných trvale ve venkovním kotci a držených výhradně pro účely lovecké. Má-li dostatečný kontakt s lidmi, dokáže být velice aktivní a zúčastňuje se ochotně běžného života rodiny - „smečky“. Všem osobám v domácnosti je pak oddaný.

K dětem má výborný vztah, počíná si vůči nim něžně. Obezřetnost je nutná při kontaktu s cizími psy a ostatními zvířaty. Nedoporučuje se, aby s volně drženými domácími mazlíčky (fretkami, morčaty, potkany, kočkami atd.) zůstával sám, bez dozoru. Má sklon je pronásledovat a lovit. K cizím psům se chová výrazně dominantně, proto vyžaduje od nejútlejšího věku systematickou a širokou socializaci.

Je využíván jako lovecký pes – aportér. Je specialista na přinášení ulovené zvěře a je použitelný jak k práci vodní, tak k práci na souši. Při lovu si počíná temperamentně, sebejistě, je vytrvalý a vyniká chutí do práce a velmi jemným čichem. Může být i společenským psem a uplatní se dokonce jako hlídač.

Výchova:

Curly coated retriever je dobře ovladatelný a vcelku snadno cvičitelný. Jeho výchova vyžaduje vlídnou, ale neústupnou důslednost. Dosažení absolutní otrocké poslušnosti od něho nelze ani očekávat, ani vyžadovat.

Ve venkovním kotci být držen může, zejména je-li využíván k loveckým účelům. Pokud má být jeho ubytování výhradně ve venkovním kotci, brání vytvoření důvěrného vztahu s majitelem.

Stavba těla:

Jde o silného, urostlého, atraktivního a elegantního loveckého psa s typickým kučeravým osrstěním. Formát těla je obdélníkový, ideální kohoutková výška má činit u psů asi 67,5 cm a u fen asi 62,5 cm.

Hlava je klínovitého tvaru při pohledu ze strany i zepředu a velikostí odpovídá velikosti těla. Mozkovna má být stejně dlouhá jako čenichová partie a při pohledu ze strany je její horní linie v pomyslném prodloužení rovnoběžná s linií nosního hřbetu. Čelní sklon (stop) má být povlovný.

Nos musí být černý u černě zbarvených a játrově hnědý u játrově hnědých jedinců. Čelisti jsou silné, s dokonalým, pravidelným a úplným nůžkovým skusem.

Oči mají být velké, oválného tvaru, šikmé, nikdy nesmějí být vypoulené. Duhovky musejí být tmavě hnědé u černě zbarvených psů a fen, u játrově hnědých odpovídá odstín barvy duhovky barvě srsti. Ušní boltce jsou zavěšené, spíš malé, nasazené poněkud nad úrovní linie očí. Těsně přiléhají k hlavě a jsou pokryté srstí tvořící drobné kučery.

Krk je silný, v šíji lehce klenutý, středně dlouhý, bez laloku na hrdle. Plynule přechází do plecí.

Trup má být protáhlý, horní linie těla je rovná a pevná. Hrudník je hluboký, s náležitě klenutými žebry, na pomyslném příčném řezu oválného tvaru. Hrudní kost by měla být v úrovni loktů. Předhrudí má být zřetelné. Břicho je mírně vtažené, slabiny by měly být lehce vykasané.

Hrudní končetiny jsou rovné, jejich volné části mají být v normálním postoji přímo pod trupem. Řádně osvalené lopatky musejí být přiměřeně šikmo uložené, jejich vrcholy směřují nahoru a vzad. Ramenní kosti jsou zhruba stejně dlouhé jako lopatky. Zápěstí musejí být pevná. Pánevní končetiny mají být silné a svalnaté. Kolena by měla být přiměřeně zaúhlená stejně jako hlezna, která jsou nízko nad podkladem. Tlapky se požadují okrouhlé, uzavřené, s těsně sevřenými, pěkně klenutými prsty.

Bedra jsou krátká, pevně osvalená a silná. Ocas tvoří plynulé pokračování horní linie těla. Měl by dosahovat zhruba k hleznům. V pohybu má být nesen rovný, v horizontální poloze.

Srst na trupu má podobu silné vrstvy malých, pevně stočených kučer těsně přiléhajících ke kůži. Kučeravé osrstění se táhne od týla až po špičku ocasu, jinde na těle (s výjimkou ušních boltců), je srst hladká. Podsada chybí, nikde nesmějí být lysá místa. Srst je zbarvena černě nebo játrově hnědě.

 

Chovatelské kluby:

www.kchls.cz

www.retriever-klub.cz

Máte dotaz?

Náš nutriční specialista je vám k dispozici.
Vstoupit do poradny