Americký buldok

Americký buldok

FCI:

N – FCI neuznaná plemena

Povaha:

Je to všestranný pracovní pes, vhodný např. jako skotácký pes a pes k pasení prasat, obranář a pes lovecký a naprosto spolehlivý, nesmírně odvážný, přitom však věrný a svému majiteli cele oddaný pes společenský. Je inteligentní a zvídavý, neohrožený a nebojácný, aniž by jevil známky zbytečného nepřátelství nebo dokonce přehnané agresivity. Zbabělost, extrémní bázlivost nebo zlomyslnost je u něho krajně nežádoucí, bezdůvodná agresivita vůči jiným psům a cizím lidem je u něho naprosto nepřípustná.

Výchova:

Nezbytná je ovšem systematická a široká raná socializace a vlídná, leč naprosto důsledná výchova. Překypuje energií a potřebuje stále nějaké vhodné zaměstnání. Hodí se k jakékoli práci vyžadující sílu, hbitost, spolehlivost a mohutné čelisti. Každé činnosti se věnuje s maximálním nasazením a úsilím.
Musí být vždy a za všech okolností dokonale ovladatelný. Není nejvhodnějším plemenem pro úplné začátečníky, jeho majitel musí být při výchově nejen naprosto důsledný, ale i klidný, cílevědomý, rozvážný, nadaný přirozenou autoritou. Je také vhodné vodit ho na vycházkách na vodítku vždy tak, aby byl asi o půl kroku za majitelem, protože podle zákonů psí smečky jde v jejím čele vždy α-jedinec.

Stavba těla:

Je to silný, atletický, mohutný pes střední velikosti se silnou kostrou a mocným osvalením. Rozdíly mezi pohlavími musejí být na první pohled zřejmé, samci jsou znatelně větší a svalnatější než feny. Tělesný rámec má být krátce obdélníkový, kohoutková výška činí u psů 56 – 69 cm a u fen 51 – 63,5 cm. Tělesná hmotnost se pohybuje v rozpětí 34 – 57 kg u psů a 27 – 45,5 kg u fen. Velikost ale není rozhodující, důležitá je síla jedince, jeho hbitost a pracovní upotřebitelnost. Podstatný je celkově vyvážený zjev.

Hlava má být velká a široká, velice silná, v čele širší než vyšší. Při pohledu ze strany je horní linie mozkovny v pomyslném prodloužení rovnoběžná s linií nosního hřbetu, přičemž vzdálenost mezi oběma je dána výškou čelního sklonu (stopu). Mozkovna je velká, svrchu plochá, hluboká a mezi ušními boltci náležitě široká, při pohledu shora čtvercového tvaru. Podélná čelní brázdička má být mezi očima hluboká, směrem k týlnímu hrbolu se její hloubka zmenšuje. Líce vystupují do stran. Stop je srázný, velmi hluboký (vysoký), takže s linií nosního hřbetu svírá téměř pravý úhel.

Čenichová partie má být široká a mohutná, směrem k nosu se velmi mírně zužuje. Nos je velký, s široce otevřenými nozdrami, může mít jakoukoli barvu, ale tmavě pigmentovanému se dává přednost. Pysky jsou přiměřeně silné, nikoli však převislé. Brada musí být výrazná a horní pysk ji nesmí ani přesahovat, ani zakrývat. Chrup musí být úplný, zuby se požadují velké, pravidelně uspořádané v čelistech, bílé. Upřednostňovaným typem skusu je předkus dolní čelisti, nůžkový skus je přípustný, klešťový a příliš velký předkus dolní čelisti se pokládá za vadu snižující možnost pracovního uplatnění jedince. Při zavřených ústech nesmí být vidět zuby. Opotřebované a zlomené zuby se tolerují.

Oči mají být středně velké, okrouhlé a dosti daleko od sebe uložené. Mohou mít jakoukoli barvu, ale hnědé se dává přednost. Spojivky nesmí být vidět. Okraje očních víček musejí být tmavé.

Ušní boltce mohou být kupírované, přednost se ale dává nekupírovaným. Ty mají být malé až středně velké, vysoko nasazené a mohou být zavěšené, dopředu klopené nebo dozadu složené. Zavěšené jsou nasazeny v úrovni horní linie mozkovny a zdůrazňují její šířku. U základen jsou velmi lehce natočené kupředu a těsně přiléhají předními okraji k lícím, na vrcholcích by měly být zaoblené. Nataženy směrem k očím nemají přesahovat vnější oční koutky. Polovztyčené jsou nasazením a velikostí stejné jako zavěšené, pouze jejich vrcholky musejí být dopředu klopené. Dozadu složené boltce mají být malé, vysoko nasazené.

Krk musí být tak silný, aby pes dokázal strhnout dobytče, tak dlouhý, aby dobře přenášel sílu jako páka, a tak krátký, aby byl zdrojem dostatečné síly. Je svalnatý a v nejširším místě téměř tak široký jako hlava, v šíji mírně klenutý. Od plecí směrem k hlavě se poněkud zužuje. Na hrdle může být neveliký lalok.

Horní linie těla se mírně svažuje od výrazného kohoutku směrem k zádi. Hrudník musí být hluboký a přiměřeně široký. Žebra jsou výrazně klenutá u páteře, plošeji poblíž hrudní kosti a dodávají mu patřičnou hloubku, takže u dospělých psů a fen dosahuje min. k loktům nebo ještě níž. Slabiny by měly být přiměřeně vykasané, pevné.

Hrudní končetiny mají být silných kostí, velmi svalnaté, při pohledu zepředu kolmé k podkladu nebo mohou, zejména u jedinců s velmi širokým hrudníkem, být mírně sbíhavé. Mají silné, výrazně osvalené, náležitě šikmo uložené lopatky. Lokty směřují přímo vzad, nesmějí být ani vbočené, ani vybočené. Záprstí mají být krátká, silná, při pohledu ze strany mírně zešikmená, při pohledu zepředu tvoří přímé pokračování předloktí.

Pánevní končetiny musejí být velice svalnaté, široké, jejich síla a zaúhlení musí odpovídat síle a zaúhlení hrudních končetin. Stehna jsou velmi mocná, široká, se zřetelně vykresleným svalovým reliéfem, bérce mají být svalnaté a krátké, hlezna při pohledu ze strany nízko nad podkladem, nárty při pohledu ze strany kolmé k podkladu a při pohledu zezadu rovné a navzájem rovnoběžné. Tlapky jsou okrouhlé, přiměřené velikosti, s klenutými a těsně sevřenými prsty.

Bedra jsou krátká, široká, lehce klenutá a plynule přecházejí do široké, svalnaté, mírně svažité zádě. Ocas může být přirozeně dlouhý nebo kupírovaný, nekrácený se však upřednostňuje. U kořene je velmi silný, směrem ke špičce se zužuje. Má být nízko nasazený, na konci zahnutý jako táhlo pumpy (tomu se dává přednost), v afektu vzhůru nesený a v klidu zavěšený mezi pánevními končetinami.

Srst je krátká, hladce přilehlá a na dotek tuhá. Její zbarvení může být jednotné nebo skvrnité, v různých kombinacích, s výjimkou jednotně černého, jednotně modrého a trikolórního. Sytě černá barva může být součástí tmavého žíhání na světlém podkladu a na špičkách žlutých pesíků, čímž buď vznikají skvrny barvy jelení červeně, nebo černé konce pesíků světlé barvy. Jizvy získané v čestném boji nejsou důvodem k diskvalifikaci.

 

Chovatelský klub:

www.moloss.cz

Máte dotaz?

Náš nutriční specialista je vám k dispozici.
Vstoupit do poradny