Hmyz – protein budoucnosti

krmivo-brit
Hmyz – protein budoucnosti

V posledních letech je stále častěji diskutovaným tématem nárůst populace, zvyšující se životní standard, konzumní způsob života a urbanizace. S neustále stoupajícím počtem obyvatel dostává planeta řádně zabrat a do popředí vystupují i problémy environmentálního charakteru a hrozící potravinová krize.

 

 

Hospodářská zvířata produkují čtvrtinu z celkového množství proteinu, který je na zemi zkonzumován ve formě potravin. Avšak chov hospodářských zvířat má značný environmentální dopad na planetu. Plocha pastvin a půda, na níž se pěstují plodiny, které slouží na výkrm hospodářských zvířat je dvakrát větší než plocha pro pěstování plodin pro přímou spotřebu. Chov dobytka je také spojen s tvorbou skleníkových plynů, zejména methanu. V celkovém součtu je chov dobytka zodpovědný za 12 % skleníkových emisí. Spotřeba vody k produkci 1 kg hovězího masa je přibližně 15 000 litrů. Kombinace těchto faktorů má negativní dopad na klima a přispívá ke globálnímu oteplování.

 

Jaký hmyz je možné používat?
 

Pokud jde o druhy hmyzu chované v EU, neměly by být patogenní nebo mít jiné nepříznivé účinky na zdraví rostlin, zvířat nebo lidské zdraví, neměly by být uznány jako vektory patogenů člověka, zvířat či rostlin a neměly by být chráněny nebo definovány jako invazní nepůvodní druhy. Vzhledem k tomuto posouzení rizik na vnitrostátní úrovni a ke stanovisku úřadu EFSA ze dne 8. října 2015 lze jako druhy hmyzu v současnosti chované v EU, které splňují výše uvedené bezpečnostní podmínky produkce hmyzu k použití jako krmivo, určit tyto druhy: bráněnka Hermetia illucens, moucha domácí (Musca domestica), potemník moučný (Tenebrio molitor), potemník stájový (Alphitobius diaperinus), cvrček domácí (Acheta domesticus), cvrček krátkokřídlý (Gryllodes sigillatus) a cvrček banánový (Gryllus assimilis). To je zakotveno v Nařízení komise (ES) 138/2017.

 

Jaké jsou přínosy hmyzího proteinu?
 

Pro výrobu krmiv se velmi často používá bráněnka obecná Hermetia illucens. Používají se larvy těsně před zakuklením. Larvy bráněnky obsahují v průměru 55 % proteinu a 35 % tuku a 10 % karbohydrátů včetně vysokého obsahu železa, zinku, vitamínů A, D, E, K, B a prebiotik ve formě chitinu. (Beynen, A. C., 2018)

Hmyz poskytuje plnohodnotný protein s vyváženým profilem esenciálních aminokyselin srovnatelný s rybím proteinem (Spranghers et al., 2017). Stravitelnost hmyzího proteinu se pohybuje mezi 85-95 %. Hmyzí protein je spolehlivě hypoalergenní. Krmiva s hmyzím proteinem jsou proto velmi vhodná pro psy a kočky s potravními alergiemi a problémy s trávicím traktem. (Böhm TMSA, et al., 2018). Za zmínku také stojí fakt, že hmyzí protein obsahuje malé množství purinů ve srovnání s ostatními živočišnými proteiny. „Hmyzí“ krmiva také výrazně omezují tvorbu některých močových kamenů. Jsou proto vhodná pro psy a kočky s problémy močového aparátu.

Hmyzí tuk je vynikajícím zdrojem kyseliny laurové. Tato mastná kyselina snižuje obsah cholesterolu v krvi, nedráždí slinivku a má dokonce i pozitivní vliv na činnost nervové soustavy u postarších psů.

Imunogenní vlastnosti hmyzího proteinu
 

Chov hmyzu pro výrobu krmiv je schválen Veterinárním zákonem ČR 166/1999 Sb., ve znění od 1.10.2022. Z toho vyplývá, že hmyzí protein musí splňovat všechny bezpečnostní ukazatele potravin pro lidskou spotřebu. Rozhodně není pravdou, že chovaný hmyz přenáší nějaké nemoci. Chov hmyzu má svá velmi přísná pravidla. Ministerstvo zemědělství proto vydalo příručku Zásady správné zemědělské a výrobní praxe produkce hmyzu určeného pro lidskou spotřebu.

Hmyz se v současnosti jeví jako velmi perspektivní zdroj proteinů a živin s velmi zajímavými vlastnostmi, které ve výsledku významně ovlivňují zdraví a dlouhověkost konzumentů. Z těchto důvodů bude hmyzí protein stále častěji využíván v krmivech pro psy a kočky. Navzdory všem výhodám, který hmyzí protein bezesporu přináší, budou v naší nabídce krmiv i nadále figurovat tradiční receptury s červeným masem, lososem, králíkem či drůbeží. Krmiva s hmyzím proteinem jsou jen další variantou, která rozšířila portfolio krmiv značky Brit.
 

Použitá literatura:
 

166/1999 Sb. Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon). Dostupné na https://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-veterinarni-peci-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-zakonu-veterinarni-zakon/uplne/

Berk, A., B., et al.: Medium-chain triglycerides dietary supplement improves cognitive abilities in canine epilepsy, Epilepsy & Behavior, Volume 114, Part A, January 2021, 107608, https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2020.107608

Beynen, A.C.: Insect-based petfood, Creature companion 2018, September: 40 – 41, https://www.researchgate.net/publication/327436986

Böhm TMSA, et al.: Effect of an insect protein-based diet on clinical signs of dogs with cutaneous adverse food reactions, Tierarztliche Praxis. Ausgabe K, Kleintiere/heimtiere, 01 Oct 2018, 46(5):297-302 DOI: 10.15654/tpk-170833 PMID: 30541169 

Keclíková, A.: Hmyz v potravinách – zkáza nebo spása lidské společnosti? Dostupné na https://www.institutmodernivyzivy.cz/hmyz-v- potravinach/?utm_medium=social&utm_source=instagram&utm_campaign=blog&utm_content=hmyz-v- potravinach&utm_term=stories&fbclid=PAAaY2uOeMSZNX6L0Q7f5Oxh3xjPmr4favLkHVag7x20We_NnwRGRXIJUgcwM

Lopez-Santamarina, A. et al.: Animal-Origin Prebiotics Based on Chitin: An Alternative for the Future? A Critical Review, Foods 2020, 9, 782; doi:10.3390/foods9060782

Mouithys-Mickalad, A., et al.: Black Soldier Fly (Hermetia illucens) Larvae Protein Derivatives: Potential to Promote Animal Health, Animals 2020, 10, 941; doi:10.3390/ani10060941

MZe, Zásady správné zemědělské a výrobní praxe produkce hmyzu určeného pro lidskou spotřebu. Dostupné na https://eagri.cz/public/web/file/576458/Zasady_produkce_hmyzu_4__2_.pdf

Nařízení komise ES 138/2017, dostupné na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=OJ%3AL%3A2017%3A138%3AFULL

Qinghua Wu, et al.: Insect Antimicrobial Peptides, a Mini Review, Toxins 2018, 10, 461; doi:10.3390/toxins10110461

Spranghers, T. , et al.: Nutritional composition of black soldier fly (Hermetia illucens) prepupae reared on different organic waste substrates, J Sci Food Agric. 2017 Jun;97(8):2594-2600. doi: 10.1002/jsfa.8081. Epub 2016 Nov 14.

Máte dotaz?

Náš nutriční specialista je vám k dispozici.
Vstoupit do poradny